DOWNLOAD SEKARANG

KIT TERAPI UNTUK MENINGKATKAN KECEKAPAN FOKUS MATA

*KLIK butang diatas untuk download & baca

Ahli optometri akan menentukan metode terapi bersesuaian setelah meneliti masalah yang dihadapi oleh individu terbabit. Ia juga berfungsi meningkatkan keselesaan, kecekapan dan kemudahan visual serta menukar cara memproses dan tafsiran maklumat oleh otak melalui visual.